Aktuelt

Frokostmøte med Fair Play Agder 18. november

Fair Play Agder besøkte Håndverkerforeningens frokostmøte torsdag 18.november, leder Leif Vagle engasjerte den fullsatte salen. Han fortalte om hva Fairplay jobbet med og hvordan de samarbeider med de offentlige etatene på en god og konstruktiv måte. Håndverkerforeningen var med på å starte Fair Play Agder og har to av våre medlemmer med i styret. Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å engasjere seg i deres arbeid og bli medlem, for mer info se: Fair Play Agder , eller kontakt Leif Vagle på telefon 415 37 266

[Tilbake]

Design: Dots.no | Makeweb/CMS