Aktuelt

Sekretærskifte i HåndverkerforeningenPer Anders Olsen har vært foreningens sekretær i nærmere 23 år. 

Han er den tredje sekretær i foreningen etter 1945.

Nå har han valgt å trekke seg og slutter den 1 august. Som ny sekretær har vi ansatt malermester Eivind Johanson (47) De fleste kjenner Eivind som styremedlem og Seremonimester i Håndverkerforeningen de siste årene. Rollen som seremonimester har han utført med stil, eleganse og stor selvtillit og styret er meget fornøyd med, og har stor tro på, at vi har funnet den rette person til å etterfølge Per Anders.

Det må legges til at ansettelsen også omfatter rollen som næringspolitisk talsmann.

Kontoradressen blir uforandret i Kronprinsensgate 14.

 

Geir Salvesen

formann


[Tilbake]

Design: Dots.no | Makeweb/CMS