Vi skal arbeide for medlemmenes økonomiske og kulturelle posisjon, arbeide videre for en stadig bedre faglig utdannelse, fremme det gode håndverksarbeid, bevare dets tradisjoner og arbeide for en stadig bedre utbygging av lovverket om håndverk, samt ivareta medlemmenes næringspolitiske interesser.

Aktuelt

Mesterbrevutdeling med stil den 25 oktober.

På bildet ser vi Håndverkerforeningens formann Blikkenslagermester Geir Salvesen holde sin tale til de nye mestere.

Les mer
Kommunen innfører skjerpede seriøsitetsregler

Vår forening har vært høringsinstans og vi er langt på vei tilfreds med det som er foreslått og som skal behandles av bystyret 25 oktober.

Les foreningens innspill. Klikk på link under nederste bilde.

Les mer

Design: Dots.no | Powered by Makeweb!