Vi skal arbeide for medlemmenes økonomiske og kulturelle posisjon, arbeide videre for en stadig bedre faglig utdannelse, fremme det gode håndverksarbeid, bevare dets tradisjoner og arbeide for en stadig bedre utbygging av lovverket om håndverk, samt ivareta medlemmenes næringspolitiske interesser.

Aktuelt

Facebook tema på neste frokostmøte

Vi har invitert Kristian Thomassen til å holde et informerende, inspirerende og lærerikt foredrag om hva som fungerer på Facebook. I tillegg vil han snakke litt om hva som forventes i fremtiden, og hva som kan være smart å tenke på for å sikre fremtidens kunder.


Les mer
Interessant frokostmøte med Statens vegvesen

Gartnerløkka-Hannevika traseen var tema på dagens frokostmøte med Prosjektleder Nils Ragnar Tvedt og prosjekteringsleder Trygve Håland.

Les mer

Design: Dots.no | Makeweb/CMS