Vi skal arbeide for medlemmenes økonomiske og kulturelle posisjon, arbeide videre for en stadig bedre faglig utdannelse, fremme det gode håndverksarbeid, bevare dets tradisjoner og arbeide for en stadig bedre utbygging av lovverket om håndverk, samt ivareta medlemmenes næringspolitiske interesser.

Aktuelt

ROT fradraget

Effektivt skattefradrag ved bruk av håndverkertjenester på egen bolig.

Eneste tiltak som kan dokumentere at det motvirker svart arbeid og sosial dumping.

En samlet håndverksbransje krever innføring av ROT fradrag i Norge !

ROT = Renovering - Ombygging - Tilbygg

Les mer
Håndverker foreningenes forum er stiftet

Ny plattform for samarbeid mellom håndverkerforeninger fra hele landet er nå på plass. Historisk etablering hos Oslo Håndverkerforening den 10 februar.

Les mer
Rammeavtaler mot kommune og fylke

Et konstruktivt samarbeid med innkjøpsledelsen i Kristiansand kommune og VA fylke gir håp om slutt på useriøse dumpingtilbud for rammeavtaler

Kristiansand Håndverkerforening,

Postadresse :

Rådhusgaten 35, 4614 Kristiansand


Formann:

Stein Skaar

Byggmester


Mob: 911 07 565

E-post: stein@stein-skaar.no

Sekretær:                                                       Styret

Per Anders Olsen                                         Sangforeningen

                                                                Foreningens lokaliteter


Mob: 909 78 774

E-post: per@khforening.no


Formål og lover

Søknadsskjema

Kalender - møteplan