Vi skal arbeide for medlemmenes økonomiske og kulturelle posisjon, arbeide videre for en stadig bedre faglig utdannelse, fremme det gode håndverksarbeid, bevare dets tradisjoner og arbeide for en stadig bedre utbygging av lovverket om håndverk, samt ivareta medlemmenes næringspolitiske interesser.

Aktuelt

Kristiansand Håndverkerforening,

Postadresse :

Rådhusgaten 35, 4614 Kristiansand


Formann:

Stein Skaar

Byggmester


Mob: 911 07 565

E-post: stein@stein-skaar.no

Sekretær:                                                       Styret

Per Anders Olsen                                         Sangforeningen

                                                                Foreningens lokaliteter


Mob: 909 78 774

E-post: per@khforening.no


Formål og lover

Søknadsskjema

Kalender - møteplan