Vi skal arbeide for medlemmenes økonomiske og kulturelle posisjon, arbeide videre for en stadig bedre faglig utdannelse, fremme det gode håndverksarbeid, bevare dets tradisjoner og arbeide for en stadig bedre utbygging av lovverket om håndverk, samt ivareta medlemmenes næringspolitiske interesser.

Aktuelt

Ny kampanje mot svart arbeid i Vestfold

Gå inn på denne linken og se innslaget fra dagsrevyen med Anna Jensen, som er formann i Håndverkerforeningen i Sandefjord

https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen-21/NNFA21041416/14-04-2016#t=16m3s


Det årlige fellesmøte i Forum

Det årlige fellesmøte i Håndverkerforeningenes Forum, ble gjennomført i de flotte lokalene til Oslo Håndverkerforening den 8 mars.

Les mer

Svakheter ved de nye seriøsitetsreglene

Håndverkerforeningen er positive til seriøse spilleregler for byggebransjen, men det er viktig å luke bort svakheter før de blir etablert praksis. 

Les mer

Les mer

Kristiansand Håndverkerforening,

Postadresse :

Rådhusgaten 35, 4614 Kristiansand


Formann:

Stein Skaar

Byggmester


Mob: 911 07 565

E-post: stein@stein-skaar.no

 


 

Sekretær:  

Per Anders Olsen       Mob: 909 78 774

E-post: per@khforening.no

 


  

Styret

Sangforeningen

Foreningens lokaliteter

Foreningens æresmedlemmer

Møter og arrang 2016

      

Formål og lover

Søknadsskjema