Vi skal arbeide for medlemmenes økonomiske og kulturelle posisjon, arbeide videre for en stadig bedre faglig utdannelse, fremme det gode håndverksarbeid, bevare dets tradisjoner og arbeide for en stadig bedre utbygging av lovverket om håndverk, samt ivareta medlemmenes næringspolitiske interesser.

Aktuelt

Stein Skaar fikk Hederstegnet

Etter 8 år som formann var det et velfortjent Hederstegn som ble overrakt Stein Skaar under årets Generalforsamling. Her er det den nyvalgte formann Geir Salvesen som står for overrekkelsen.

Fasadeskilt med håndverkerforeningens logo

Foreningens nye formann Geir Salvesen har flyttet inn i nye lokaler og fått på plass nytt fasadeskilt med Håndverkerforeningens logo. Vi oppfordrer også andre til å ta vår logo i bruk.

Vellykket Generalforsamling 2018

Vi ser den avtroppende formann Stein Skaar overlate formannskjede til den nyvalgte formann Geir Salvesen

Les mer